Get Adobe Flash player

Fynwol Vrae

Vrae en Antwoorde

http://www.fynwol.co.za/wp-content/images/bruinoffice.jpg

DIE VRAAG WAT DIE MEESTE AAN ONS GEVRA WORD IS:

HOE GOU SAL EK MY KUDDE FYNER KAN KRY?

Die antwoord is nie so eenvoudig nie, want dit alles hang af van die erns van die saak, gemiddelde mikron van die kudde en die mikron van die ram wat gebruik gaan word.

FAIRWORLD SE RAAD IS EENVOUDIG MAAR DOELTREFFEND:

1) Mikron elke ouderdomsgroep ooie.

2) Verkoop die 10% sterkstes van elke ouderdomsgroep, nie die sterkste 10% van die kudde nie.

3) Herhaal die proses vir die volgende 2 tot 3 jaar.

4) Gebruik ‘n Genetiese Fynwolram.

5) Maak van K.I. gebruik om so vêr as moontlik met ‘n ram te kom.

Probeer dit gerus, dit het vir menige Fairworld klient baie bevredigende resultate gelewer.

KAN DAAR MET FYNWOL OP ENIGE PLAAS IN S.A. GEBOER WORD?

Ja baie beslis. Die grootste snert wat seker ooit kwyt geraak was deur die opponente van fynwol, is dat daar net op sekere plekke in S.A. met fynwol geboer kan word. Fynwol merinoskape is nie ‘n spesie op sy eie nie, die enigste verskil is dat hy fynwol produseer.

WAT GEBEUR MET FYNWOL IN DIE DORRE DELE VAN S.A.?

Presies dieselfde as met sterkwol. As dit droër word, word die wol fyner en minder, maar beslis ook baie duurder.

BREEK FYNWOL NIE MAKLIK AS DIT DROOG WORD NIE?

Inteendeel, fynwol breek moeiliker as sterkwol, om die eenvoudige rede dat dit baie moeiliker vir die skaap is om sterker vesel te produseer. Daarom kan ‘n fynwolskaap homself baie beter onderhou in tye van droogte. Mnr. Tewie du Plessis van BKB Aberdeen, het oor ‘n tydperk van bykans 20 jaar, veilings katalogusse gebestudeer en gevind dat in meer as 90% van die gevalle het die tenger bale van ‘n skeersel ook die hoogste mikron gehad.

IS DAAR FAIRWORLD KLIENTE IN DROë DELE VAN S.A.?

Ons is baie trots op die aanpasbaarheid van ons diere en Fairworld ramme loop vandag in meer as 70 distrikte en in al die uithoeke van die land en in baie distrikte in die Karoo, met Loeriesfontein seker die verste Wes.

WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN GENETIES-FYN EN FYN?

Die antwoord is eenvoudig. Genetiese fynwol diere word nie dramaties sterker wanneer hulle ouer word nie. Byna alle kuddes se jongdiere se mikron is laag maar die hele operasie gaan om die sogenaamde “BLOW OUT” van die ou diere te beheer. Ons moet altyd onthou dat die meeste wol van die volwasse skape geskeer word.

WANNEER IS WOL DAN NOU GENETIES FYN?

Hierdie vraag word baie aan my gevra en my antwoord is wereens baie eenvoudig. Ek glo dat indien die sterkste wol nie meer as 1.5 mikron hoër en die fynste nie meer as 1.5 mikron laër as die gemiddeld van die skeersel is, dan is so ‘n skeersel geneties gestabiliseerd. Op watter mikron ‘n teler sy skeersel wil stabiliseer is sy eie keuse.

IS FAIRWORLD WERKLIK GENETIES FYN GESTABILISEERD?

Ek glo ons is geneties gestabiliseerd op ± 18.2 mikron. Reeds in 1922 was die skeersel beskryf as ” SUPER FINE IN QUALITY”. Vir die laaste paar dekades reeds is ons gemiddelde ± 18.2 mikron. Die mikron van die oudste ooie is ± 19.2 en die van die “hoggets” ± 16.4 mikron.

HOE GROOT IS DIE ROL WAT VOEDING OP MIKRON HET?

Die invloed van voeding sal altyd met ons wees, maar as die wol geneties fyn is, is die invloed baie minder. Die Australiers is huidiglik besig om skape op oorlewings rantsoene te plaas om die mikron so laag as moontlik te hou. Die groot geluk wat aan die fynwolboer se kant is, is dat hoë droër dit word, hoë duurder word die wol.

WAT IS DIE VOEDINGS OMSTANDIGHEDE OP FAIRWORLD?

As die hoë voedingspeil van die diere op Farworld in berekening gebring word sal ons seker een van die fynste, indien nie die heel skeersel is die land hê nie. Tagtig persent van die skeersel word geproduseer op hoë proteïen lusern, klawer en raaigras weidings.

IS GENETIESE FYNWOLRAMME DIE ANTWOORD OM FYNER TE GAAN?

Baie beslis – Die Kaplan & Marsh proewe het bewys dat die nageslag van die sterkste ram (20.8 micron) uit ‘n genetiese fynwolstoet, 1.3 mikron fyner getoets het as die nageslag van ‘n fyner ram (18.9 mikron) uit ‘n genetiese sterkwolstoet. Die “blow out” was op ‘n latere ouderdom ook aansienlik meer in bedwang. nageslag van die sterkste ram (20.8 micron) uit ‘n genetiese fynwolstoet, 1.3 mikron fyner getoets het as die nageslag van ‘n fyner ram (18.9 mikron) uit ‘n genetiese sterkwolstoet. Die “blow out” was op ‘n latere ouderdom ook aansienlik meer in bedwang.

WAT IS DIE INVLOED VAN GEMAKSFAKTOR?

Ons het geweldig baie aandag aan G/F geskenk oor die afgelope klomp jare, en geen ram word op Fairworld gebruik met G/F laër as 99.9% nie. Ons eie waarnemings was dat die diere met die hoogste gemaksfaktor, baie beslis die minste “blow out” gehad het toe hulle ouer geword het

WATTER ROL SPEEL KOëFFISIëNT VAN VARIASIE ?

CV speel ‘n geweldige rol in die seleksie van eenvormigheid van wol. Die eenvoudige reël is om altyd te poog dat die CV laër as die mikron moet wees, alhoewel dit al moeiliker word om die reël te handhaaf as die wol baie fyn is.

HOE BELANGRIK IS EGALIGHEID VAN VAG?

Dit is vir ons van uiterste belang en ramme word op die broek ook getoets vir mikron. Ons ervaar reeds die resultate van die operasie en het in 2000 reeds met die ram Hamlet (17.4 midrib en 17.5 broek) begin teel. Twee jong ramme wat ons in 2001 begin gebruik het nl. Picasso (17.8 midrib en 17.8 broek) en Chinamoon (17.5 midrib & 17.6 broek)toon dieselfde egaligheid.

LYK FAIRWORLD SE WOL SO FYN SOOS WAT DIT TOETS?

Nee, die direkte gevolg van jare se prestasietoetsing het tot gevolg gehad dat ons wol ± 6% ondergekarteld is.

SAL ONS DIE WOL NADER AAN DIE DEURDUN STANDAARDE WIL KRY?

Nie noodwendig nie. Ons eie waarnemings was dat effens ondergekartelde fynwol die elemente baie beter weerstaan en gewoonlik die beste presteerders is wat lengte, gewig en skoonopbrengs betref.

HOE BELANGRIK IS DIE KLEUR VAN WAN WOL?

Vir die kopers het wol wat krytwit is baie belangrik geword en ons as boere moet daarna streef om die wol so wit as moontlik te teel en beslis wegbly van enige gelerigheid. Ons eie waarnemings was egter dat ‘n baie ligte room kleur wol die elemente besonder goed weerstaan en dat so ‘n wol se hantering ook altyd goed is.

HOE BELANGRIK IS LENGTE OP FYNWOL?

Na mikron die belangrikste wol eienskap. Sowat 25 jaar gelede het ons besef dat lang fynwol die enigste manier gaan wees om meer wol af te skeer. Die resultaat van die besluit om die fynste ramme met die langste wol te gebruik is dat ons hooflyn vandag ‘n AAFF simbool op die baal het.

HOE BELANGRIK IS REPRODUKSIE OP FAIRWORLD?

Reproduksie en vrugbaarheid is die heel belangrikste seleksie norm op Fairworld en mikron die 2de belangrikste. Ons het oor die laaste 13 jaar ± 137% en oor die laaste 7 jaar 147% lammers gespeen van ooie gepaar.

IS FYNWOL SKAPE KLEINER AS STERKWOL SKAPE?

Vir baie jare het die sterkwol dissipels die fynwolskaap afgekraak as ‘n klein skapie. Ons het ook nog nooit beweer dat die fynwolskaap groter as ‘n sterkwolskaap is nie, maar die boere in S.A. is stadig besig om weg te beweeg van ondoeltreffende groot skape. Deur die jare het boere begin besef dat die mediumraam skaap homself baie beter kan onderhou in moeilike tye.

IS VRUGBAARHEID BELANGRIK VIR KOPERS?

Dit is opmerklik hoe belangrik dit oor die laaste paar jaar by kopers geword het. Ons kry vandag byna net soveel komplimente oor vrugbaarheid as vir ons fynwol.

IS FAIRWORLD DEEL VAN DIE MERINOPLAN ?

Baie beslis – Ons maak gebruik van BLUP teelwaardes en alle diere sal in die toekoms voorspelde teelwaardes hê. Ons is oortuig daarvan dat ons op die regte pad is deur gebruik te maak van BLUP. Daar sal ook nie maklik ooit weer ‘n ram op Fairworld gebruik word wat nie oor teelwaardes beskik nie.